ردیف شرح عملیات سال محل اجرا نام شرکت لینک
1 طراحی وب سایت 1401 اصفهان شرکت آوش فولاد پارتاک
2 طراحی وب سایت 1401 اصفهان شرکت پیمانکاری گرشاتوسعه الوند
3 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1401 اصفهان شرکت مهندسی راهبرد فرآیند دانا
4 طراحی وب سایت 1400 اصفهان شرکت خدماتی کالاپست
5 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1400 اصفهان شرکت ستوده شفق
6 موبایل اپلیکیشن 1400 اصفهان شرکت زرکوین
7 پنل اتوماسیون اداری و انبارداری 1400 اصفهان شرکت خدماتی کالاپست
8 موبایل اپلیکیشن 1400 اصفهان شرکت خدماتی کالاپست
9 طراحی وب سایت 1400 اصفهان شرکت 'گردشگری آراتوریست
10 طراحی وب سایت 1400 اصفهان شرکت صنعتی شهرک سجزی
11 طراحی وب سایت 1400 اصفهان شرکت پارسیان
12 مشاور مالیاتی 1400 اصفهان شرکت ستوده شفق
13 مشاور مالیاتی 1400 اصفهان شرکت گل افشان
14 پنل B2B اقامتگاه و فروشگاه آراتوریست 1400 اصفهان شرکت 'گردشگری آراتوریست
15 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1400 اصفهان شرکت گل افشان
16 موبایل اپلیکیشن سامانه کارکنان 1400 اصفهان شرکت خدماتی کالاپست
17 نرم افزار جامع M.I.S بازرگانی 1400 اصفهان کیف گردان طلای کدخدائی
18 مشاور مالیاتی 1400 اصفهان کیف گردان طلای کدخدائی
19 پرتال ارتباط با شرکتها و کارخانجات 1400 اصفهان شرکت صنعتی شهرک سجزی
20 طراحی وب سایت 1399 شهرکرد شرکت زاگرس تراول
21 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان شرکت پیشرو لیزر سبز
22 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان شرکت پارمیس صنعت لوتوس پارسیان
23 نرم افزار جامع M.I.S صنعتي 1399 اصفهان شرکت آذین سلولز جی
24 نرم افزار جامع M.I.S فروشگاهی 1399 اصفهان شرکت اسمان نورد
25 ساخت سنسور ریخته گری پیوسته 1399 اصفهان راهبرد فرایند دانا
26 نرم افزار جامع M.I.S بازرگانی 1399 اصفهان شرکت پارمیس صنعت لوتوس پارسیان
27 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان پارس قهوه صدرا
28 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1399 اصفهان پارس قهوه صدرا
29 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان اصفهان سوئیچ
30 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1399 اصفهان اصفهان سوئیچ
1 2 3 4 5 6